O nás

Občianske združenie Rozvíjame naše mestá vzniklo v marci roku 2018 za účelom dlhodobého investovania finančných prostriedkov na podporu rôznych komunitných projektov v slovenských mestách a obciach.

OZ Rozvíjame naše mestá tvoríme my, prevádzkovatelia hazardných hier , a preto v rámci spoločenskej zodpovednosti považujeme za dôležité prispievať na rozvoj komunít, v ktorých sa nachádzajú naše prevádzky.

Čítajte viac

Naše projekty

Mesto Poprad je naším pilotným projektom. V rámci neho by sme počas roku 2018 radi podporili vízie a zámery potrebné a prospešné pre jeho obyvateľov sumou vo výške cca 100.000 eur.

V prvej fáze investície plánujeme zrekonštruovať dve detské ihriská, ktoré chce mesto prioritne obnoviť a to ihrisko na ulici Podjavorinskej a ihrisko na ulici Komenského pri bytovom dome Luxor.

Čítajte viac

Detské ihrisko na Juhu 3 je už otvorené

Reportáž z otvorenia detského ihriska na sídlisku Juh 3 v Poprade. Zdroj: Televízia Poprad, 30.7.2020

Na popradskom sídlisku Juh III otvorili nové multifunkčné ihrisko

Mesto Poprad v spolupráci s občianskym združením (OZ) Rozvíjame naše mestá otvorilo vo štvrtok na sídlisku Juh III za…

Ako pomôcť

Svoju podporu sa snažíme smerovať tam, kde našu pomoc potrebujú a svojimi príspevkami chceme pomôcť mestám a obciam realizovať zmysluplné a potrebné projekty. Za účelom naplnenia tohto cieľa naše občianske združenie uvíta akúkoľvek pomoc či podporu nielen od svojich členov vo forme dobrovoľných členských príspevkov, ale aj z darov od fyzických a právnických osôb, z verejných zbierok či dotácií od iných organizácií. Záleží nám na tom, aby sme našou činnosťou pomohli skvalitniť život občanov miest a obcí na celom Slovensku.

Naše občianske združenie je dobrovoľnou, neziskovou, apolitickou organizáciou združujúcou občanov usilujúcich o rozvoj miest a obcí na území Slovenskej republiky.

Členmi OZ Rozvíjame naše mestá môžu byť fyzické ako aj právnické osoby. Aktuálne má naše občianske združenie 6 členov a 13 podporovateľov projektov.

Čítajte viac