Naše projekty

Rok 2019: Projekt „Revitalizácia vnútrobloku na Juhu” v meste Poprad (odovzdaný v roku 2020)

V roku 2018 sme s mestom Poprad podpísali dohodu o spolupráci, v ktorej sme sa zaviazali prispievať mestu po dobu 5 rokov financovaním projektov, prospešných pre jeho rozvoj a pre potreby jeho obyvateľov. Ku dvom novým detským ihriskám, ktoré sme postavili na Podjavorinskej ulici a Komenského ulici tak pribudlo ďalšie. Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná bola uskutočnená z dôvodu zastaralého pôvodného ihriska, ktoré už neplnilo svoju funkciu a bolo v procese výstavby odstránené. Na revitalizovanej ploche bolo zrealizované Multifunkčné detské ihrisko, Senior park a Multifunkčná športová plocha, súčasťou stavby bolo aj verejné osvetlenie, kamerový systém, odvodňovací rigol a sadové úpravy.

Multifunkčné detské ihrisko je vybavené hracími prvkami pre deti viacerých vekových kategórií od 3 do 14 rokov, pieskoviskom, stojanom pre bicykle, lavičkami, košmi a centrálnym prístreškom. Deti môžu využiť aj veľkú tabuľu na kreslenie. Ihrisko  je prístupné z troch strán a zabezpečuje bezproblémový vstup pre každú vekovú kategóriu, kočiar, alebo pohybovú zdatnosť návštevníkov.

Senior park je umiestnením oddelený od detského ihriska ako samostatný funkčný celok pre oddych seniorov s možnosťou využitia dvoch prístreškov a troch cvičebných prvkov: balansová činka, pochôdzna plošina, preťahovacie zábradlie.

Práve na tieto prvky prispelo OZ Rozvíjame naše mestá sumou 77.000 EUR.

Podporovatelia projektu „Revitalizácia vnútrobloku na Juhu” v meste Poprad:

 • SLOV-MATIC, spol. s r.o.
 • Ariola s. r. o.
 • ASCOMP spol. s r.o.
 • Aureola s.r.o.
 • CBG, spol. s r. o.
 • DOXXbet & K-BET, s.r.o.
 • MGS GAME, s.r.o.
 • ORFEX s.r.o.
 • PERIX spol. s r.o.
 • Program® spol. s r.o.
 • Slovak Games, s. r. o.
 • AG PLAY, s.r.o.
 • SYNOT TIP, a.s.
 • VIX s.r.o.
 • W-matic, s.r.o.

Rok 2019: Rekonštrukcia kolkárne v meste Šaľa:

Liaheň šikovných športovcov už istý čas potrebovala renováciu. Bolo nutné vynoviť jej interiér spolu s dráhami, aby mohla byť opäť dejiskom domácich súťaží a hostiteľkou množstva zápolení s medzinárodnou účasťou. Pôvodný sadurovitý povrch už nespĺňal podmienky na súťažné hranie. Na vynovených dráhach budú môcť šalianski kolkári žať úspechy opäť na domácej pôde. Do výbavy kolkárom pribudli nielen nové dráhy, ale i kolky s guľami. Po vyše štyridsiatich rokoch interiér zrekonštruovali a prispôsobili súčasným požiadavkám na moderné športovisko.

Na stavebných úpravách sa OZ Rozvíjame naše mestá podieľalo sumou 14 000 EUR.

Podporovatelia projektu Rekonštrukcia kolkárne v meste Šaľa:

 • SLOV-MATIC, spol. s r.o.
 • MGS GAME, s.r.o.
 • Program® spol. s r.o.
 • MAGNUS GAME, s.r.o.
 • ASCOMP spol. s r.o.
 • MERKUR SPIELO SK s.r.o.
 • TOP GAME GROUP, s.r.o.

Rok 2018 a 2019: N.O. Trojlístok Prešov

Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu v meste Prešov a na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok, škodlivých návykových činností a závislosti. Poslaním organizácie je podporiť, aktivizovať a posilniť klientov, aby sa dokázali samostatne a zodpovedne rozhodovať, budovať si zdravý životný štýl i medziľudské vzťahy a dosiahnuť očakávanú kvalitu života. Služba je pre každého, koho životná situácia je ohrozená alebo narušená prostredníctvom dostupnej odbornej pomoci a profesionálneho prístupu.

Keďže organizácia ponúka pomoc ľuďom v oblasti nadužívania alkoholu, v oblasti látkových i nelátkových závislostí a venuje sa aj patologickým hráčom, O.Z. Rozvíjame naše mestá darovalo tejto organizácii príspevky vo výške 11.000 EUR, aby sme zabezpečili jej existenciu aj naďalej.

Podporovatelia N.O. Trojlístok Prešov:

 • SLOV-MATIC, spol. s r.o.
 • Ariola s. r. o.
 • ASCOMP spol. s r.o.
 • CBG, spol. s r. o.
 • DOXXbet & K-BET, s.r.o.
 • K-BET 7, s.r.o.
 • ORFEX s.r.o.
 • Slovak Games, s. r. o.
 • SLOVENSKÉ LOTÉRIE a.s.
 • AG PLAY, s.r.o.
 • SYNOT TIP, a.s.
 • VIX s.r.o.
 • W-matic, s.r.o.
 • Program® spol. s r.o.
 • TOP GAME GROUP, s.r.o.

Rok 2018: Výstavba dvoch detských ihrísk v meste Poprad

Mesto Poprad je naším pilotným projektom. V rámci neho by sme počas roku 2018 radi podporili vízie a zámery potrebné a prospešné pre jeho obyvateľov sumou vo výške cca 100.000 eur.

V prvej fáze investície plánujeme zrekonštruovať dve detské ihriská, ktoré chce mesto prioritne obnoviť a to ihrisko na ulici Podjavorinskej a ihrisko na ulici Komenského pri bytovom dome Luxor.

Rekonštrukcia ihriska na Ul. Podjavorinskej JUH III

Rekonštrukcia dopadovej plochy ihriska s doplnením hracích prvkov. Dominantou zóny pre deti od 6 do 12 rokov je veľký hrad so štyrmi vežami a dvoma šmykľavkami. V tejto zóne tvorí dopadovú plochu bez oplotenia o rozlohe cca 387 m2 praný riečny štrk.

Čítajte viac

Rekonštrukcia ihriska na Ul. Komenského pri BD Luxor

Rekonštrukcia ihriska bude spočívať vo výmene pôvodných hracích prvkov na pôvodnom mieste: preliezačka so šmykľavkou a sieťou, pieskovisko so zatienením plachtou napnutou na štyroch drevených koloch, kolotoč so sedadlami. Dopadovú plochu tvorí praný riečny štrk.

Čítajte viac

Podporovatelia projektu POPRAD:

 • AG PLAY, s.r.o.
 • Ariola s. r. o.
 • ASCOMP spol. s r.o.
 • Aureola s.r.o.
 • CBG, spol. s r. o.
 • DOXX, a.s.
 • JUNIOR GAME spol. s r.o.
 • MGS GAME, s.r.o.
 • ORFEX s.r.o.
 • Program® spol. s r.o.
 • Slovak Games, s. r. o.
 • SLOVENSKÉ LOTÉRIE a.s.
 • SLOV-MATIC, spol. s r.o.
 • SYNOT TIP, a.s.
 • VIX s.r.o.
 • W-matic, s.r.o.