Ako pomôcť

Svoju podporu sa snažíme smerovať tam, kde našu pomoc potrebujú a svojimi príspevkami chceme pomôcť mestám a obciam realizovať zmysluplné a potrebné projekty. Za účelom naplnenia tohto cieľa naše občianske združenie uvíta akúkoľvek pomoc či podporu nielen od svojich členov vo forme dobrovoľných členských príspevkov, ale aj z darov od fyzických a právnických osôb, z verejných zbierok či dotácií od iných organizácií. Záleží nám na tom, aby sme našou činnosťou pomohli skvalitniť život občanov miest a obcí na celom Slovensku.