O nás

Občianske združenie Rozvíjame naše mestá vzniklo v marci roku 2018 za účelom dlhodobého investovania finančných prostriedkov na podporu rôznych komunitných projektov v slovenských mestách a obciach.

OZ Rozvíjame naše mestá tvoríme my, prevádzkovatelia hazardných hier, a preto v rámci spoločenskej zodpovednosti považujeme za dôležité prispievať na rozvoj komunít, v ktorých sa nachádzajú naše prevádzky.

V našich spoločných vyhláseniach sa zaväzujeme vytvárať, financovať a podporovať verejnoprospešné projekty, zamerané na ochranu kultúrnych či prírodných hodnôt, ochranu zdravia a rozvoj vzdelania či telovýchovy obyvateľov miest a obcí, ktoré majú o túto podporu záujem.

Touto podporou vyjadrujeme spolupatričnosť k samosprávam, kde žijeme, podnikáme a platíme dane. Záleží nám na našich mestách a chceme v nich podnikať aj naďalej, preto veríme, že aj Vy, mestá a obce, podporíte spoluprácou naše OZ a podarí sa nám spoločne vybudovať veľa skvelých vecí pre vašich obyvateľov.

Ľudia v združení

Predstavenstvo OZ:

Ing. Zuzana Dindofferová – predseda
Róbert Sroka – podpredseda

Revízna komisia OZ:

Ing. Zuzana Micheľová
Ing. Jana Kelementová
Mgr. Pavol Jendreják