Členstvo

Naše občianske združenie je dobrovoľnou, neziskovou, apolitickou organizáciou združujúcou občanov usilujúcich o rozvoj miest a obcí na území Slovenskej republiky. Členmi OZ Rozvíjame naše mestá môžu byť fyzické ako aj právnické osoby. Aktuálne má naše občianske združenie 7 členov a 13 podporovateľov projektov.

Členovia OZ:

  • SLOV-MATIC, spol. s r. o.
  • Slovak Games, s.r.o.
  • VIX s.r.o.
  • W-matic, s.r.o.
  • Dindofferová Zuzana
  • Micheľová Zuzana
  • Sroka Róbert

(stav k 10.10.2018)