Opis rekonštrukcie ihriska na Ul. Komenského pri bytovom dome Luxor

Rekonštrukcia ihriska bude spočívať vo výmene pôvodných hracích prvkov na pôvodnom mieste: preliezačka so šmykľavkou a sieťou, pieskovisko so zatienením plachtou napnutou na štyroch drevených koloch, kolotoč so sedadlami. Dopadovú plochu tvorí praný riečny štrk. Hracie prvky budú vyrobené z agátového dreva, ihrisko bude doplnené o informačný panel s prevádzkovými pokynmi. Navrhované hracie prvky spĺňajú požiadavky v zmysle platnej normy STN EN1176.

Skladba detského ihriska:

  • Preliezačka so šmykľavkou a sieťou
  • Pieskovisko
  • Zatienenie pieskoviska
  • Kolotoč so sedadlami
  • Informačný panel
  • Dopadová plocha – praný riečny štrk
  • Spodná stavba + montáž

Ihrisko pred rekonštrukciou:

Pôdorys ihriska:

Realizácia rekonštrukcie ihriska:

23.8.2018

5.9.2018

14.9.2018

Finálny stav